آپارتمان رهن و اجاره املاک قصر هخامنشیان کیش

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه دوم- 1خوابه - نوساز

30م رهن 3م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

25/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

طبقه اول-زيربنا 55متر- 1خوابه - نوساز

20م رهن 2م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

18/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

زيربنا 120متر- 3خوابه - نوساز

30م رهن 5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

17/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش نوبنیاد

طبقه اول-زيربنا 90متر- 2خوابه - نوساز

20م رهن 5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

15/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش فاز۲

طبقه همکف-زيربنا 80متر- 2خوابه - نوساز

6م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 44متر- 1خوابه - نوساز

18م رهن 2.2م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

06/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش میرمهنا

زيربنا 85متر- 2خوابه - نوساز

15م رهن 3.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

02/03/1398جزئیات

آپارتمان کیش صدف

طبقه دوم- 2خوابه - نوساز

50م رهن 4م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

31/02/1398جزئیات