مجتمع آپارتمانی متراژ بين 90 تا 100 متر فروش املاک قصر هخامنشیان کیش

مجتمع آپارتمانی کیش کرا...

زيربنا 150متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 17ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

26/01/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش مرک...

طبقه دهم-زيربنا 135متر- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 20ميليون

2.7ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

17/09/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش دهک...

زيربنا 140متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 2خوابه -سن بنا 3سال -قیمت متر مربع 6ميليون

840ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

26/07/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش دهک...

زيربنا 140متر-نما سنگ- 2خوابه - نوساز

190م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

24/06/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش مرک...

زيربنا 128متر-سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه -سن بنا 3سال

hamzehosseinabadi219209175228897

18/06/1397جزئیات