مجتمع آپارتمانی متراژ بين 170 تا 200 متر فروش املاک قصر هخامنشیان کیش

مجتمع آپارتمانی کیش میر...

نما سنگ- 8خوابه درب از ساختمان- نوساز

50م رهن 20م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

27/03/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش مرک...

نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

25/01/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش کیش...

1خوابه دو نبش شمالی- نوساز

230م رهن 1ت اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

30/07/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش سفی...

طبقه سوم-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 6ميليون

828ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

28/07/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش مرک...

سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - نوساز

200م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

26/07/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش صدف...

طبقه اول-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 1خوابه - نوساز

10م رهن 2م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

16/07/1397جزئیات