مجتمع آپارتمانی متراژ بين 170 تا 200 متر فروش املاک قصر هخامنشیان کیش

مجتمع آپارتمانی کیش اسک...

2خوابه - نوساز

2.15ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

08/03/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش صدف...

طبقه چهار-نما سنگ- 2خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 17ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

08/02/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش صدف...

طبقه دهم-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 3خوابه شمالی- نوساز -قیمت متر مربع 22.5ميليون

4.68ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

06/02/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش صدف...

طبقه سوم-سيستم نقشه آپارتمانی-نما آجر گری- 2خوابه - نوساز

1.27ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

02/02/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش صدف...

طبقه اول-نما کنیتکس- 3خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

1.62ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

01/02/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش شهر...

2خوابه

936ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

29/01/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش شهر...

1خوابه

651ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

29/01/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش مرک...

نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

25/01/1398جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش میر...

طبقه چهار-سيستم نقشه آپارتمانی-نما سنگ- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 8.5ميليون

765ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

28/12/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش کیش...

طبقه سوم-نما سنگ- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 7ميليون

560ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

01/08/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش کیش...

1خوابه - نوساز

88.4ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

30/07/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش کیش...

نوساز -قیمت متر مربع 12ميليون

650ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

30/07/1397جزئیات

مجتمع آپارتمانی کیش مرک...

سيستم نقشه آپارتمانی- 3خوابه - نوساز

200م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

26/07/1397جزئیات