مغازه متراژ بين 50 تا 60 متر رهن و اجاره املاک قصر هخامنشیان کیش

مغازه کیش مرکزشهر

طبقه همکف-زيربنا 33متر- نوساز -قیمت متر مربع 70ميليون

2.31ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

22/01/1398جزئیات

مغازه کیش مرکز شهر

زيربنا 26متر- نوساز -قیمت متر مربع 46ميليون

1.2ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

15/01/1398جزئیات

مغازه کیش مرکزشهر

طبقه همکف-زيربنا 32متر- نوساز

2.3ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

29/11/1397جزئیات

مغازه کیش عربا

طبقه دوم-زيربنا 22متر- نوساز -قیمت متر مربع 25ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

24/11/1397جزئیات

مغازه کیش مرکز شهر

طبقه اول-زيربنا 32متر- نوساز -قیمت متر مربع 35ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

24/11/1397جزئیات

مغازه کیش شارستان

طبقه دوم-زيربنا 28متر-قیمت متر مربع کارشناسي

hamzehosseinabadi219209175228897

30/08/1397جزئیات

مغازه کیش نوبنیاد

طبقه همکف-زيربنا 30متر-قیمت متر مربع 25ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

22/08/1397جزئیات

مغازه کیش بازار پانیذ

-زيربنا 15متر

120م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

15/08/1397جزئیات

مغازه کیش بازار زیتون

-زيربنا 35متر

100م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

15/08/1397جزئیات

مغازه کیش صدف فاز 1

زيربنا 35متر-قیمت متر مربع 40ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

15/08/1397جزئیات

مغازه کیش مرکز شهر

زيربنا 27متر- نوساز

1.1ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

14/08/1397جزئیات

مغازه کیش مرکز شهر

زيربنا 33متر- نوساز

1.8ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

14/08/1397جزئیات

مغازه کیش صدف

طبقه اول-زيربنا 20متر-سن بنا 4سال -قیمت متر مربع 21ميليون

420ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

11/08/1397جزئیات

مغازه کیش بازار پارس خل...

طبقه اول-زيربنا 31متر-قیمت متر مربع کارشناسي

hamzehosseinabadi219209175228897

06/08/1397جزئیات

مغازه کیش خدماتی گلدیس

-طبقه همکف-زيربنا 50متر

1.25ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

01/08/1397جزئیات

مغازه کیش بازار ونوس

زيربنا 23متر-قیمت متر مربع کارشناسي

hamzehosseinabadi219209175228897

26/07/1397جزئیات

مغازه کیش پردیس 1

زيربنا 47متر-قیمت متر مربع 16ميليون

10م رهن 2.5م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

24/07/1397جزئیات

مغازه کیش دامون

طبقه همکف-زيربنا 15متر-سن بنا 3سال

hamzehosseinabadi219209175228897

31/06/1397جزئیات

مغازه کیش بازار زیتون

-طبقه دوم-زيربنا 34متر

510ميليون
hamzehosseinabadi219209175228897

20/06/1397جزئیات

مغازه کیش بازار دیپلمات...

طبقه اول-زيربنا 21متر- نوساز -قیمت متر مربع 13تومان

hamzehosseinabadi219209175228897

18/06/1397جزئیات

مغازه کیش بازار پارس خل...

زيربنا 12متر-قیمت متر مربع 15تومان

hamzehosseinabadi219209175228897

17/06/1397جزئیات

مغازه کیش مرکز شهر

طبقه اول-زيربنا 26متر-سيستم نقشه 4طبقه-سن بنا 5سال -قیمت متر مربع 14ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

03/06/1397جزئیات

مغازه کیش مرکزشهر

طبقه اول-زيربنا 30متر- نوساز -قیمت متر مربع 20ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

30/05/1397جزئیات

مغازه کیش مرکز شهر

طبقه اول-زيربنا 26متر- نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

28/05/1397جزئیات

مغازه کیش مرکز تجاری

طبقه اول-زيربنا 33متر- نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

09/05/1397جزئیات