مغازه متراژ بين 170 تا 200 متر فروش املاک قصر هخامنشیان کیش

مغازه کیش مرکزشهر

طبقه همکف- نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

26/01/1398جزئیات

مغازه کیش مرکزشهر

طبقه همکف- نوساز -قیمت متر مربع 25ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

15/11/1397جزئیات

مغازه کیش شهرک میرمهنا

طبقه همکف- نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

14/11/1397جزئیات

مغازه کیش مرکز شهر

طبقه اول- نوساز -قیمت متر مربع 23ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

08/11/1397جزئیات

مغازه کیش مرکز شهر

طبقه دوم- نوساز

7ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

17/10/1397جزئیات

مغازه کیش صنعت

2.5ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

30/08/1397جزئیات

مغازه کیش سفین

نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

26/07/1397جزئیات

مغازه کیش بازار ونوس

قیمت متر مربع 13ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

24/07/1397جزئیات

مغازه کیش هرمز

طبقه همکف- نوساز -قیمت متر مربع 18ميليون

1ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

24/07/1397جزئیات

مغازه کیش سفین

مالی- نوساز

15م رهن 4م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

18/07/1397جزئیات

مغازه کیش میدان ساحل

طبقه همکف-سن بنا 10سال

450م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

17/07/1397جزئیات

مغازه کیش مرکزشهر

طبقه همکف-سيستم نقشه سه طبقه- نوساز

450م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

14/07/1397جزئیات

مغازه کیش سفین

طبقه همکف-سيستم نقشه دوطبقه- نوساز

50م رهن 7م اجاره
hamzehosseinabadi219209175228897

15/06/1397جزئیات

مغازه کیش میرمهنا

طبقه همکف-نما رومی- نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

14/06/1397جزئیات

مغازه کیش سفین

نوساز

1.8ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

08/06/1397جزئیات

مغازه کیش ونوس

طبقه اول- نوساز

100م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

29/05/1397جزئیات

مغازه کیش میرمهنا

نوساز

0.035تومان
hamzehosseinabadi219209175228897

26/05/1397جزئیات

مغازه کیش فازG

نوساز

1ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

23/05/1397جزئیات

مغازه کیش مرکز شهر

طبقه اول- نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

21/05/1397جزئیات

مغازه کیش گلدیس

نما سنگ- نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

09/05/1397جزئیات

مغازه کیش گلدیس

طبقه همکف-نما سنگ- نوساز

hamzehosseinabadi219209175228897

31/04/1397جزئیات