ویلا متراژ بين 90 تا 100 متر فروش املاک قصر هخامنشیان کیش

ویلا کیش میرمهنا

زيربنا 135متر- 3خوابه - نوساز

1.5ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

14/11/1397جزئیات

ویلا کیش دهکده ساحلی

طبقه همکف-زيربنا 140متر- 2خوابه - نوساز -قیمت متر مربع 11.5ميليون

hamzehosseinabadi219209175228897

20/09/1397جزئیات

ویلا کیش اف 2

زيربنا 140متر- 4خوابه - نوساز

2ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

17/09/1397جزئیات

ویلا کیش فاز f2

زيربنا 135متر- 3خوابه

1.6ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

22/08/1397جزئیات

ویلا کیش ششصد دستگاه

زيربنا 130متر- 2خوابه -سن بنا 10سال

1.1ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

18/07/1397جزئیات

ویلا کیش میرمهنا

زيربنا 130متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 6سال

hamzehosseinabadi219209175228897

01/07/1397جزئیات

ویلا کیش میرمهنا

زيربنا 135متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 6سال

hamzehosseinabadi219209175228897

01/07/1397جزئیات

ویلا کیش میرمهنا

زيربنا 140متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 9سال

hamzehosseinabadi219209175228897

01/07/1397جزئیات

ویلا کیش میرمهنا

زيربنا 135متر-سيستم نقشه دوبلکس- 3خوابه -سن بنا 8سال

hamzehosseinabadi219209175228897

01/07/1397جزئیات

ویلا کیش مدیران

زيربنا 135متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سیمان سفید- 3خوابه -سن بنا 6سال

hamzehosseinabadi219209175228897

01/07/1397جزئیات

ویلا کیش دامون

زيربنا 135متر-سيستم نقشه دوبلکس-نما سیمان سفید- 2خوابه -سن بنا 6سال

hamzehosseinabadi219209175228897

01/07/1397جزئیات

ویلا کیش میرمهنا

زيربنا 135متر-سيستم نقشه ویلائی-نما سنگ- 3خوابه -سن بنا 5سال

hamzehosseinabadi219209175228897

31/06/1397جزئیات

ویلا کیش میرمهنا

زيربنا 137متر-سيستم نقشه ویلائی- 2خوابه -سن بنا 8سال

hamzehosseinabadi219209175228897

31/06/1397جزئیات

ویلا کیش میرمهنا

زيربنا 140متر-سيستم نقشه ویلائی- 3خوابه -سن بنا 5سال

hamzehosseinabadi219209175228897

31/06/1397جزئیات

ویلا کیش اف2

زيربنا 140متر-سيستم نقشه دوبلکس-نما سنگ- 3خوابه شمالی-سن بنا 7سال

hamzehosseinabadi219209175228897

11/06/1397جزئیات

ویلا کیش میرمهنا

زيربنا 150متر-سيستم نقشه ویلائی- 3خوابه -سن بنا 2سال

hamzehosseinabadi219209175228897

06/06/1397جزئیات

ویلا کیش میرمهنا

زيربنا 145متر- 3خوابه -قیمت متر مربع 8ميليون

1ميليارد
hamzehosseinabadi219209175228897

24/05/1397جزئیات

ویلا کیش فاز F2

طبقه همکف-زيربنا 150متر- 2خوابه -سن بنا 3سال

235م رهن
hamzehosseinabadi219209175228897

18/05/1397جزئیات